BALIKESİR İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
MÜTEVELLİ HEYET SEÇİMİ İLANI
 
5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince; İl dahilindeki Mahalle Muhtarları, Sayın Valimizin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri iki muhtar üye ile İl de kurulan ve bu konuda belirlenen amaçlara yönelik faaliyet de bulunan Sivil Toplum Kuruluş yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin  İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.
 
Bu nedenle; 2018 yılı İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak Muhtar ile sivil toplum kuruluş yöneticilerini belirlemek amacıyla             14.12.2017 Perşembe günü;
 
İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 11.00 de;
 
3294 Sayılı kanunda belirlenen amaca yönelik faaliyette buluna sivil toplum kuruluş yöneticileri ile aynı tarih ve günde saat 14:00 de;
 Balıkesir Hükümet Konağı 2. katta bulunan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Toplantı salonunda katılanlar arasından seçim yapılacaktır.
 
İlan Olunur.