T.C.

                                                                  İVRİNDİ KAYMAKAMLIĞI

                                            İvrindi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

                                                          HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1-

GIDA YARDIMI

1- SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2-

YAKACAK YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,İvrindi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

 

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3-

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

 

4-

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda

 

5-

EĞİTİM YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

4. Öğrenci Belgesi

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda

6-

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)

 

1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Öğrenci Belgesi

4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

 

14 GÜN

 

7-

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

 

 

 

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)

3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir

 

 

14 GÜN

 

 

 

8-

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

 

 

 

14 GÜN

9-

AFET DESTEKLERİ (Deprem,Yangın,Sel vb.)

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2 Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

 

 

7 GÜN

10-

TERÖR ZARAR YARDIMI

 

 

 

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

4. Terör zararı tespit tutanağı

 

 

7 GÜN

11-

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

 

30 GÜN

 

12-

PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

 

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Proje hazırlama formatı

3. Proje başvuru formu

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

30 GÜN

13-

YABANCI YARDIMI

1.Geçici kimlik numarası bulunan belgenin fotokopisi

2.Bireysel dilekçe veya resmi kurumdan talep yazısı

3.Pasaport fotokopisi

4.Varsa evlenme cüzdanı fotokopisi

 

14 GÜN

14-

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

1.Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

30 GÜN

15-

2022 ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

1.Engelli sağlık raporu ( aslı veya başhekim onaylı örneği )

2.Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

30 GÜN

16-

2022 YAŞLI AYLIĞI

1.Nüfuz cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

30 GÜN

17-

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI VARİS ÖDEMESİ

1.Mirasçılık belgesi

2.Mirasçılara ait banka İBAN numaraları

3.Mal müdürlüğünden alınmış veraset belgesi

 

18-

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI

1.Nüfuz cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

Not: Askerde olan şahıs evli ise eşi, bekar ise annesi başvuru yapacaktır.

30 GÜN

19-

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

(GSS)

1.Nüfuz cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

2.Ailedeki 18 yaşından büyük bireylerin Nüfuz cüzdanı önlü arkalı fotokopileri

30 GÜN

20-

İSTİHDAM GÖREVLERİ

1.Nüfus Cüzdanı

2.Sosyal Yardım - İstihdam Bağlantısının Etkinleştirilmesi Formu

30 GÜN

21-     ÖKSÜZ YETİM YARDIMI         1. Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi         30 GÜN
22- MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU
1. Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
Not: Asker olan şahıs evli ise eşi, bekar ise annesi başvuru yapacaktır
 
        30 GÜN

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

:

İkinci Müracaat Yeri

:

İsim

:Nevin BEYCAN

İsim

: Server SİNANOĞLU

Unvan

: Vakıf Müdürü

Unvan

: İvrindi Kaymakamı

Adres

:Hükümet Konağı Kat:3 İvrindi / Balıkesir

Adres

: Hükümet Konağı Kat:3 İvrindi /Balıkesir

Tel.

:266 456 31 55

Tel.

: 266 456 31 55

Faks

:266 456 31 55

Faks

: 266 456 31 55