T.C.
İVRİNDİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Emniyet Amirliği
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER                                                                                                
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
KANUNİ                                 DAYANAĞI                                                                                        
1
Kayıp Şahıs Müracaatı
Müracaatçı İfadesi
45 dakika
Kayıp Şahıslar Genelgesi 26.02.2007 tarih ve  EGM Genelge No:21
Müracaatçının Açık Kimliği
Kayıp Şahsın Açık Kimliği
Kayıp Şahsın Eşgal Bilgileri
Kayıp Şahsın En son Çekilmiş Resmi
2
Müracaatlar  (Hırsızlık vb.)
Müracaatçı İfadesi
30 dakika
C.M.K Madde:234 (Müşteki ve Mağdurlar İçin)
Olaya Konu Eşyanın Özellikleri
Eşyanın Bulunduğu Yer Hakkında bilgi
3
Müessir Fiil, Darp ve benzeri müracaatlar.
Müracaatçının İfadesi
1 saat
C.M.K Mad.147 (Şüp. İçin) Dr.Rap. C.M.K Mad.75 (Şüp.) Mad.76 (Müş.) İçin
Dr.Raporu
Olayın Meydana Geldiği Yer Hakkında Bilgi
Olaya Konu Şahıslar Hakkında Bilgi
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN                                                         BELGELER                        
HİZMETİN TAMAMLANMA                         SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
KANUNİ DAYANAĞI
1
TESCİL MÜRACAATI (YENİ KAYIT)
(1 Adet) Motorlu Araç Tescil Dosyası
30 dakika
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 22. maddesi, Karayolları Trafik yönetmeliğinin 29. maddesi
(3 Adet) EK/1 Müracaat Formu
Sahiplik Belgesi (Fatura-Noter Satışı vb.)
Özel Tüketim Vergisi Makbuzu
Teknik Belge veya Uygunluk Belgesi
Sigorta Poliçesi
2
NAKİL İŞLEMİ
Motorlu Araç Tescil Dosyası
25 dakika
(3 Adet) EK/1 Müracaat Formu
Sahiplik Belgesi (Fatura-Noter Satışı vb.)
Sigorta Poliçesi
3
DEVİR İŞLEMİ
(3 Adet) EK/1 Müracaat Formu
20 dakika
Sahiplik Belgesi (Fatura-Noter Satışı vb.)
Sigorta Poliçesi
4
ZAYİ RUHSAT İŞLEMİ
Dilekçe
15 dakika
(1 Adet) EK/1 Müracaat Formu (Fenni Muayene Onaylı)
5
ZAYİ PLAKA İŞLEMİ
Dilekçe
5 dakika
6
HURDA İŞLEMİ
Dilekçe
30 dakika
(3 Adet) EK/1 Müracaat Formu
Maliyeden Borcu Yoktur  (İlişik Kesme) Belgesi
Araca Ait Tescil ve Trafik Belgeleri
Araca Ait Tescil Plakaları
Varsa Sebeb Bilgileri (Yangın-Kaza Vb.)
7
TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
Dilekçe
30 dakika
(3 Adet) EK/1 Müracaat Formu
Maliyeden Borcu Yoktur  (İlişik Kesme) Belgesi
Araca Ait Tescil ve Trafik Belgeleri (Eski Belgeler)
Araca Ait Tescil Plakaları
8
SÜRÜCÜ BELGELERİ MÜRACAATI
(1 Adet) Sürücü Belgesi Dosyası
30 dakika
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 22. maddesi, Karayolları Trafik yönetmeliğinin 29. maddesi
(1 Adet) Sürücü Belgesi Müracaat Formu
Sürücü Belgesi Harcı Makbuzu (Maliyeden)
Sağlık Raporu
Öğrenim Belgesi
Sabıka Kaydı
(4 Adet) Vesikalık Resim
Örnek No-5 Formu
Sürücü Kursuna Müracaat Formu
Sertifika
EK/21 Sürücü Belgesi Kişi Bildirim Formu
Pol/Net TR/SF Formu
9
ZAYİ - YENİLEME İŞLEMİ
Dilekçe
25 dakika
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Kan Grubu Kartı
(4 Adet) Fotoğraf
Sağlık Kurulu Raporu (45 Yaş Üzeri)
Örnek No-5 Formu
Sakınca Yazısı (Pol/Net)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER                                                                                                                
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)                                                                
KANUNİ DAYANAĞI                                                                
1
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI VE SATIN ALMA BELGESİ ÇIKARTMAK
Dilekçe
0-12 saat
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanu'nun Madde:10-b, Madde:12, Madde:13, 

            

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
C.Savcılığından Adli Sicil Arşiv Kaydı
Sağlık Raporu
Harç Makbuzu (Maliyeden)
3 Adet Resim
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Beyanı)
2
BAYİDEN SATIN ALINAN YİVSİZ TÜFEĞİN MEVCUT RUHSATA İŞLENMESİ
Dilekçe
0-12 saat
Yivsiz Tüfek Ruhsatı
Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi
C.Savcılığından Adli Sicil Arşiv Kaydı
Yivsiz Tüfeğe Ait Fatura
3
ŞAHISTAN SATIN ALINAN YİVSİZ TÜFEĞİN RUHSATA İŞLENMESİ
Dilekçe
0-12 saat
Yivsiz Tüfek Ruhsatı
Polis/Jandarma Huzurunda Yapılan Satış Belgesi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4
KAYIP-ÇALINTI RUHSAT YENİLEME
Dilekçe
0-12 saat
Şahsın İfadesi
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
                   
                   
 
 
 
 
       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
           
 
İlk Müracaat Yeri
:Emniyet Amirliği
İkinci Müracaat Yeri
:İvrindi Kaymakamlığı
 
İsim
:Budak ERGÜL
İsim
:Server SİNANOĞLU
 
 
Unvan
:İlçe Emniyet Amiri
Unvan
:Kaymakam
 
 
Adres
:İvrindi İlçe Emniyet Amirliği
Adres
:İvrindi
 
 
Tel.
:4561991
Tel.
:4561001
 
 
Faks
:4562992
Faks
:4561038