İVRİNDİ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra No:

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İhaleler

 

Yapılacak Olan İhale İle İlgili Bilgi Ve Belgeler

 

İhale Aşamasında Belirtilecek Süre

2

Çiftçi Kayıt Sistemi

1-Çiftçi Belgesi

2-Çiftçi Kayıt Formu Ve Formdaki Beyanlara Göre Dosyada Bulunması Gereken Evraklar(Kira Sözleşmesi, Muvafakatname, Taahhütname V.B.)

Yönetmelik Ve Tebliğlerce Belirlenecek Tarihler Arası

3

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

1-Dilekçe

2-Kimlik İbrazı

 

Müracaat Esnasında İnternet Ortamından Alınan Çıktı İle Verilecek

 

4

Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri

 

Her Yıl Yayınlanan Destekleme Tebliğlerine Göre Tebliğlerde Belirtilecek Bilgi Ve Belgeler

 

Her Yıl Yayınlanan İlgili Tebliğde Belirlenecek Süre

 

5

Tabii Afetlerde Yapılacak İş ve İşlemler

 

1-Dilekçe

2- Zarar Gören Hayvan, Arazi Ve Mal Aidiyetleri İle İlgili Belgeler

 

70 gün

6

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Kuruluşu ile İlgili İş ve İşlemler

 

1-Dilekçe

2- Kurucu Ortakların Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri

3- İkametgah Belgeleri

4-Kurucu Ortakların Akraba Olmadıklarına Dair Belge

5-Taahhüt Sermayesi Tutanağı

6- Noter Tasdikli Ana Şözleşme(5 Adet)

 

5 gün

7

Tarımsal Amaçlı Örgütlerde Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Talebi

 

1-Dilekçe(Genel Kurul Tarihinden En Az 15 Gün Önce)

2- Yönetim Kurulu Kararı, İlan Ve Gündem(Mevzuata Uygun İlanın Yapıldığına Dair Belge)

3- Bakanlık Temsilci Ücretinin Muhasebe Müdürlüğüne Yatırıldığına Dair Dekont

 

5 gün

8

Tarım Arazilerinin Tevhid, İfraz Ve Vasıf Değişikliği İle İlgili İş Ve İşlemler

 

1-Talep Edilen İşleme Göre Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı

2-Onaylı Tapu Fotokopisi

 

1 gün

9

Amatör Balıkçılık Belgesi

 

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Fotoğraf (Adet)

 

1 gün

10

Tarımsal Sulama Elektiriği

 

1-Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- Onaylı Tapu Fotokopisi

3- 1/25000, 1/5000 Veya Daha Büyük Ölçekli Arazinin Haritası

4- Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı

5- Muhtar Ve Aza İmzalı Taahhütname

6- Sulama Sisteminin Kurulmuş Olması

 

2 gün

11

Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satışı

 

Çiftçinin Hastalıklı Ürününü Göstermesi Veya Ekim Dikim Zamanına Göre Atılması Gereken İlaçların Beyanen Talep Edilmesi

 

Müracaat Esnasında

12

Bitki Koruma Ürünlerinin Satışı Ve Depolanması İle İlgili İşlemler

 

1-Diploma Veya Mezuniyet Belgesinin Aslı Veya Kurumca Onaylı Sureti

2-Bayi Veya Toptancılık Yapılacak Yerin Veya Deponun Açık Adresi

3-T.C. Kimlik Numarası Beyanı

4-İki Adet Vesikalık Fotoğraf

5-Yılda Bir Kez Bakanlıkça Yapılacak Veya Yaptırılacak Olan Sınavda 100 Tam Puan Üzerinden 70 Ve Üzeri Puan Almış Olduğuna Dair Belge

 

10 gün

13

Zirai Mücadele Alet Ve Makinelerinin Satışı İle İlgili İş Ve İşlemler

1-Dilekçe

2- Diploma Fotokopisi

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Bayi kontrol defteri

5- Açık adres

6- Ticaret Sicil Gazetesi,

 

10 gün

14

Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,Tescili Ve İzlenmesi

1-Dilekçe

İlçe Bazında Program Dahilinde Küpeleme Yapılmaktadır

15

Düşen Küpe Talebi

1-Düşen Küpe Talep Formu

35 Gün

16

Ölen Hayvanlarla İlgili İşlemler

 

1-Ölüm Bildirim Formu( 7 Gün İçinde Bildirilmesi Gerekir)

2-Ölen Hayvana Ait Küpeler

 

Müracaat Esnasında

17

İşletme Belgesi

1-Dilekçe

2-Kimlik İbrazı

 

Müracaat esnasında internet ortamından alınan çıktı ile verilecek

18

Yeni Hayvancılık İşletmesi Kaydı

1-Varsa Tapu Fotokopisi

2-Elektirik, Su Makbuzu

3-Hayvancılıkla Uğraştığına Dair Muhtarlıktan Yazı

4-İşletme Açılış Formu

 

Müracaat Esnasında

19

Hayvancılık İşletmesi Devir İşlemi

1-İşletme Devir Formu

Müracaat Esnasında

20

Hayvan Pasaportu

1-Dilekçe

2-Kimlik İbrazı

 

Müracaat Esnasında İnternet Ortamından Alınan Çıktı İle Verilecek

21

Hayvan Sevki

1-Nakil Beyannameleri Ve Hayvan Pasaportu

2- Nakil İstenen Hayvanlar

 

Müracaat Esnasında

22

Hayvan Alım Satımı Sonucu El Değiştiren Hayvanın Kaydı

1-Büyükbaş İçin Pasaport

2-Küçükbaş İçin Nakil Belgesi

 

Müracaat Esnasında

23

Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Kaydı İşlemleri

Tüketim Ve Perakende Yerleri İçin:

1-Dilekçe

2-Beyanname(Ek-4)

Üretim Yerleri İçin:

1-Dilekçe

2- Beyanname(Ek-4)

3- Şeker Üretim Ve Paketleme Varsa Şeker Kurumundan Alınacak Uygunluk Yazısı

 

Müracaat Esnasında

 
 
İsim                     : Mustafa DEMİR                                     İsim                          : Server SİNANOĞLU
İlk Müracaat Yeri : İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü              İkinci Müracaat Yeri : İvrindi Kaymakamlığı
Unvan                 : İlçe Tarım ve Orman Müdürü                   Unvan                       : Kaymakam
Tel                      : 0 266 456 10 09                                     Tel                            : 0 266 456 10 01
Faks                   : 0 266 456 10 01                                     Faks                         : 0 266 456 32 96
Adres                 : İlçeTarım ve Orman Müdürlüğü                Adres                        : Hükümet Konağı / İvrindi