T.C.
İVRİNDİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
 
Sayı   :
2019/1
04/02/2019
Konu :
Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı
  
İVRİNDİ İLÇESİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ
GÜZERGAHI KARARI

1- AMAÇ                   :
            2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına İlişkin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, bu Kanun kapsamında İvrindi ilçesinde olması muhtemel toplantılar ve gösteri yürüyüşlerinin nerelerde yapılacağının tespitidir.
2-KANUNUN 6. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ÇALIŞMALAR:
            2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6529 sayılı Kanunun 5. maddesiyle değişik 6. maddesine göre ilçemizdeki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı güzergahların belirlenmesi amacıyla 03.01.2019 tarih ve 8 sayılı yazımızla İvrindi Belediye Başkanlığı ile ilçede  faaliyet gösteren ve mecliste grubu bulunan siyasi parti başkanlıkları, odalar ve en çok üyeye sahip üç sendika temsilciliğinden görüş talep edilmiştir.

            Kurum ve kuruluşlardan gönderilen görüş yazıları ile Kanunun 22. maddesinde getirilen kısıtlamalar da dikkate alınmak suretiyle yapılan değerlendirme sonucunda gereği düşünüldü:

3- GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ GÜZERGAHLARI :
3.1 : YÜRÜYÜŞ İÇİN TOPLANMA ALANI :
            Ekli krokide yeşil renkle gösterilen ve İvrindi  ilçesi Atatürk  Caddesi Şok Market önündeki  boşluk alan olarak belirlenmiştir.
3.2 : YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI :
            Yürüyüş için belirlenen toplanma alanı olan Atatürk Caddesi Şok Market önünde bulunan boşluk alandan başlayıp, ekli krokide yeşil renkli oklarla gösterilen Zübeyde Hanım Caddesinden Korucu Caddesini takiben Hastane Kavşağı’na kadar olan güzergahta devam eder. Bu yer, aynı zamanda yürüyüş dağılma alanı olarak belirlenmiştir.
3.3 : YÜRÜYÜŞ İÇİN ALTERNATİF TOPLANMA ALANI :
            Ekli krokide mavi renkle gösterilen ve Edremit Caddesinin Panayır Caddesiyle kesiştiği boşluk alan olarak belirlenmiştir.
3.4 : ALTERNATİF YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI :
            Yürüyüş için belirlenen toplanma alanı olan Edremit Caddesinin Panayır Caddesiyle kesiştiği boşluk alandan başlayıp, ekli krokide mavi renkli oklarla gösterilen  ilçe merkezi istikametine doğru Edremit Caddesi  takiben Atatürk Meydanı Cumhuriyet Meydanı üzerinden Kaymakam Salih Zeki KÖSEOĞLU Caddesi kavşağı  olan güzergahta devam eder. Bu yer, aynı zamanda yürüyüş dağılma alanı olarak belirlenmiştir.
 4- AÇIK HAVA TOPLANTI ALANLARI:
4.1 : AÇIK HAVA TOPLANTILARI ALANI :
            Ekli krokide kırmızı renkle gösterilen ilçe merkezinde bulunan Atatürk  Meydanı açık hava toplantılarının yapılacağı yer olarak belirlenmiştir.
4.2 : AÇIK HAVA TOPLANTILARI ALTERNATİF  ALANI :
            Ekli krokide turuncu  renkle gösterilen ilçe merkezinde bulunan Şeyh Bedrettin Cami Önündeki Cumhuriyet meydanı açık hava toplantılarının yapılacağı alternatif yer olarak belirlenmiştir. 
            2911 sayılı Kanunun 6529 sayılı Kanunla değişik 6. maddesine istinaden karar verilmiştir.
 

5- YÜRÜTME                       :
            Bu kararı İvrindi Kaymakamı yürütür.
6- YÜRÜRLÜK                     :
            Bu karar 2911 sayılı Kanunun 6. maddesine göre ilanından itibaren onbeş gün içerisinde  yürürlüğe girer.
 
 
 
 
 
Server SİNANOĞLU
       Kaymakam