İVRİNDİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
MÜTEVELLİ HEYET SEÇİMİ İLANI
 
5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereğince; İlçe dahilindeki Mahalle Muhtarları, Sayın Kaymakamımızın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri iki muhtar üye ile İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.
 
Bu nedenle; 2018 yılı İlçe Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak Muhtarları belirlemek amacıyla 07.12.2017 Perşembe günü saat 11.00 de İvrindi Belediyesi Toplantı Salonunda katılanlar arasından seçim yapılacaktır.
 
İlan Olunur.