Atatürk`ün Kronolojisi

 • 1881-Mustafa Kemal 'in Selanik'te doğması.
 • 1895-Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirip Manastır Askeri İdadisi'ne gitmesi
 • 11 Ocak 1905-M. Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması
 • 13 Nisan 1909-M. Kemal'in 31 Mart Ayaklanması üzerine Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul'a hareketi
 • 9 Ocak 1912-M. Kemal'in Trablusgarp'ta Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi
 • 25 Nisan 1915-İtilaf Devletleri'nin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine M. Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması
 • 10 Ağustos 1915-M. Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzda Anafartalar Cephesi'nde düşmanı yenmesi
 • 6-7 Ağustos 1916-M. Kemal'in Bitlis ve Muş'u geri alması
 • 13 Kasım 1918-M. Kemal'in Yıldırım Orduları Komutanlığı'nın kaldırılması üzerine İstanbul'a gelmesi
 • 19 Mayıs 1919-M. Kemal'in Samsun'a çıkması
 • 8 Temmuz 1919-M. Kemal'in 3. Ordu Müfettişliği'nden ve askerlikten çekilmesi
 • 23 Temmuz 1919-M. Kemal'in Erzurum Kongresi'ne başkan seçilmesi
 • 4 Eylül 1919-M. Kemal'in Sivas Kongresi'ne başkan seçilmesi
 • 11 Eylül 1919-M. Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Başkanığına seçilmesi
 • 27 Aralık 1919-M. Kemal'in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelmesi
 • 23 Nisan 1920-M. Kemal'in Ankara'da TBMM açması (24 Nisan'da Meclis Başkanı seçildi
 • 5 Ağustos 1921-TBMM tarafından M. Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi
 • 23 Ağustos 1921-M. Kemal'in idaresinde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması
 • 19 Eylül 1921-M. Kemal'e TBMM tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi sanının verilmesi
 • 26 Ağustos 1922-Gazi M. Kemal'in Kocatepe'de Büyük Taarruz'u idareye başlaması
 • 30 Ağustos 1922-Gazi M. Kemal'in Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanması
 • 10 Eylül 1922-Gazi M. Kemal'in İzmir'e girişi
 • 1 Kasım 1922-TBMM saltanatın kaldırılmasına karar vermesi
 • 17 Şubat 1923-Gazi M. Kemal'in İzmir'de ilk Türk İktisat Kongresi'ni açması
 • 29 Ekim 1923-Gazi M. Kemal'in Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi
 • 1 Mart 1924-Gazi M. Kemal'in TBMM'ne halifeliğin kaldırılması ve tedrisatın tevhidi lüzmunu teklif eden açış nutkunu söylemesi
 • 24 Ağustos 1925-Gazi M. Kemal'in ilk defa şapka giymesi
 • 15-20 Ekim 1927-Gazi M. Kemal'in tarihi büyük nutkunu söylemesi
 • 1 Kasım 1927-Gazi M. Kemal'in ikinci defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi
 • 15 Nisan 1931-Gazi M.Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
 • 4 Mayıs 1931-Gazi M.Kemal'in üçüncü defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi
 • 12 Temmuz 1932-Gazi M.Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması
 • 29 Ekim 1933-Gazi M.Kemal'in cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi
 • 24 Kasım 1934-TBMM'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi
 • 1 Mart 1935-Atatürk'ün dördüncü defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi
 • 10 Kasım 1938-Atatürk'ün ölümü