1-KURULUŞUN GENEL TANITIMI:
            a)Kuruluş:İvrindi İlçe Müftülüğü 03 Mart 1924’de 429 sayılı Kanunla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının bir kuruluşu olarak 1950 yılında ilk Müftü Halil AYDOĞAN’ın atanmasıyla hizmete başlamıştır.
İlçe Müftüsü olarak görev yapan Ali Refik DEMİREL 10.09.2012 tarihinde görevine başlamıştır.  
            b)Görevi: İlçe Müftülüğü 1965 tarih ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri” hakkındaki kanunda belirtilen görevleri başkanlığın bir temsilcisi sıfatıyla yapar.
            Bu görevler:”İslam Dininin İnançları,İbadet ve Ahlak Esasları ile ilgili işleri yürütmek,Din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek”tir.
Ayrıca adı geçen kanunun (633 S.K.) 16.ıncı maddesinin İl ve İlçe Müftülüklerinin görevleri” Bölgelerindeki Din Hizmetlerini,Dini Müesseseleri yönetir ve Din Görevlile-rinin hizmetlerini,düzenleyip kontrol eder.” şeklinde özet olarak belirtilmiş ve “İl İdaresi Kanunu Hükümleri” saklıdır denmiştir.
            Dolayısıyla 5442 sayılı bu kanunun hükümlerine göre hizmetleri yürütmek ve görevleri arasında yer alır.
2-KADRO VE PERSONEL DURUMU
            Müftülük       :           1 Müftü ,  1 Vaiz ( yurt dışında),  1 Şef   (Münhal), 2 Veri Hazırlama ve Kontrol  İşletmeni ,  1 Şoför  , 3 Hizmetli (2’sı Kız Kur’an Kursunda görevli),    a)Kur’an Kursu:  6  adet Kur’an Kursunda;     1  adet  Kadrolu Öğreticisi ,6   adet  4/B Söz.Kur’an Kursu Öğreticisi ile eğitim öğretim devam etmektedir.                                                                
               b)Cami Personeli:    90 İmam-Hatip,  1  4/B Sözleşmeli İmam-Hatip (Evciler Köyü Yeni Camii),    8 Müezzin-Kayyım,      1 Vekil imam-Hatip                        TOPLAM:     116
3-BİNA  DURUMU:        
            İlçe Müftülüğü Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 3 katlı binanın 2.inci ve 3.üncü katında hizmet vermektedir.