Halkımızın % 10’nunu Küçük Esnaf ve sanatkarlar % 90’nını ise çiftçiler teşkil etmektedir. Genel olarak engebeli bir arazi yapısına sahip olan ilçemizin çevresi orta yükseklikte tepelerle çevrilidir. Güneyde Madra Dağı 1338 metre., Batısında Şap ve Kavrasal Tepeleri 930 metredir. Deniz seviyesinden yüksekliği 250 metre olan ilçemizde başlıca üç ova vardır. Bunlar Koçaçay, Gökçeyazı ve Korucu ovalarıdır. Ekim yapılabilir arazi oranı % 40’dır. Tarım arazilerinin % 80’ni orta dereceli verimli olup, % 10’u her tarıma elverişli, % 10’u ise toprağı çok verimsiz ve çok meyillidir. İlçede en çok tahıl yetiştirilir. Sanayi bitkileri ikinci sırada yer alır. İlçemizde yetiştirilen hububat, bakliyat, endüstri bitkileri, sebzeler, yem bitkileri ve meyvelerin yetiştirilen ekim alanı itibariyle mahsul üretim durumu şöyledir.
 
CİNSİ EKİM ALANI(Da) ÜRETİM MİKTARI (Ton)
Hububat 160.000 Dekar 38.500 Ton
Bakliyat 10.930 Dekar 1.723 Ton
Endüstri Bitkileri 8.500 Dekar 1.675 Ton
Diğer Tarla Bitkileri 4000 Dekar 600 Ton
Sebzeler 16.230 Dekar 38.000 Ton
Yem Bitkileri 32.457 Dekar 44.120 Ton
Meyve 6.000 Dekar 600 Ton
TOPLAM 248.117 Dekar 127.298 Ton

 

HAYVAN MEVCUDU
CİNSİ SAYISI
BÜYÜKBAŞ 20.000
KÜÇÜKBAŞ 65.000
KANATLI HAYVAN 15.000
BROİLER (ET TAVUKÇULUĞU)
122 KÜMESTE
10.000.000 TAVUK
Yerli Kovan : 500 Ad.
Fenni Kovan : 5000 Ad.
Yıllık Bal üretimi
100.000 Kg

 

 

Yem Bitkileri Desteklemesi Kapsamında

Yem Bitkisinin Adı Çiftçi sayısı Arazi Miktarı Alınan Destekleme Ücreti
Sorgum - Sudan Otu 2 – Çiftçi 104 – Dekar 3.120,-YTL.
Korunga 2 – Çiftçi 13.798 – Dekar  1.034.- YTL
Yonca 7 – Çiftçi 47.911 – Dekar 5.509.- YTL
Fiğ 812 – Çiftçi 12.764 – Dekar 382.920.- YTL
Slajlık Mısır 194 – Çiftçi 3.193 – Dekar 143.685.- YTL

İlçemiz genelindeki sulama göletlerimiz ile sulanan tarım arazisi miktarları ;

 

S.NO
 
FALİYETE GEÇEN GÖLETİN İSMİ SULANABİLİR ARAZİ MİKTARI
1 Karaçepiş Göleti 196 Hektar  (1960 Dönüm)
2 Yeşilköy Göleti 586 Hektar (5860 Dönüm)
3 Kınık Göleti 218 Hektar (2180 Dönüm)
4 Çarkaca Göleti 156 Hektar (15600 Dönüm)
5 Korucu Göleti  233 Hektar (2330 Dönüm)

 

Toplam Sulanabilen Arazi Miktarı 1389 Hektar (13.890 Dönüm)